Zwolnienie chorobowe – wszystko co musisz wiedzieć o L4

chusteczki, kubek, okulray - Zwolnienie chorobowe - wszystko co musisz wiedzieć o L4

Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę podczas choroby zachowują prawo do wynagrodzenia. Na dowód choroby dostarcza się pracodawcy druk ZUS ZLA zwany potocznie L4. Chociaż cała procedura jak i sam dokument wydają się dosyć proste, warto pamiętać o kilku istotnych kwestiach, które pomogą nam uniknąć poprawiania L4 oraz zrozumieć na jakich zasadach wypłacane jest wynagrodzenie za ten okres. Poniżej znajdziesz garść niezbędnych informacji na temat zwolnienia chorobowego.

Przed wizytą u lekarza – przygotuj nr NIP pracodawcy

Do wypisania zwolnienia chorobowego lekarz, oprócz Twoich danych osobowych, będzie potrzebował również numeru NIP pracodawcy. Warto na taką okoliczność nosić ze sobą wizytówkę pracodawcy lub mieć gdzieś pod ręką spisany sam numer NIP. Jeśli będzie on niewłaściwie wypełniony, konieczna będzie ponowna wizyta w przychodni, aby to poprawić. Nie zdziwmy się też kiedy lekarz nie wręczy nam charakterystycznego zielonego druczku ZLA, ponieważ coraz więcej przychodni korzysta z elektronicznego systemu wypisując zwolnienie chorobowe. W takim przypadku pracodawca otrzyma nasze zwolnienie w systemie on-line, a my nie musimy się już martwić o jego dostarczenie. Zgodnie z obecnym planem ZUS-u, obowiązek wystawiania wyłącznie elektronicznych zwolnień nastąpi od 1 grudnia 2018 roku.

Po wizycie – sprawdź czy druk wypełniony jest poprawnie

Upewnij się, że druk zawiera poprawne dane, daty zwolnienia i dwie pieczątki – jedną lekarza i drugą placówki, gdzie został wystawiony. W polu 15 i 16 znajdziesz informację na temat  wskazań lekarskich i kodu choroby (jeśli nie dotyczy żadnego z poniższych to pole będzie puste):

1 – Pacjent powinien leżeć.

2 – Pacjent może chodzić.

A –  Choroba, która pojawiła się nie dłużej niż 60 dni od poprzedniego zwolnienia związanego z tymi samymi dolegliwościami.

B –  Niezdolność do pracy w czasie ciąży.

C –  Dotyczy choroby alkoholowej.

D –  Oznaczenie gruźlicy.

E –  Choroba nie dalej niż trzy miesiące po tym, jak zapłacono za ciebie ostatnią składkę do ZUS-u z tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeśli zwolnienie trwa bez przerwy 30 dni i dotyczy choroby zakaźnej o długim okresie wylęgania.

 

Poprawny kod zwolnienia jest szczególnie istotny podczas ciąży, ponieważ na podstawie kodu B na zwolnieniu, Twoje wynagrodzenie chorobowe zostanie przeliczone jako 100% podstawy wymiaru, czyli średniej z ostatnich 12 miesięcy. Pamiętaj, że 100% świadczenia nie zawsze oznacza, że otrzymasz dokładnie taką samą wypłatę jak po miesiącu pracy. Jeśli w ostatnich 12 miesiącach miałeś zmiany wynagrodzeń, bądź dodatki wliczane do wynagrodzenia chorobowego to kwota ta będzie się różnić. Wynagrodzenie chorobowe wynosi 100% podstawy również w przypadku wypadku w pracy lub w drodze z/do pracy oraz jeżeli przechodzisz badania w celu zostania dawcą komórek, tkanek lub narządów.

Za okres „standardowej” choroby otrzymasz wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80% podstawy, a za okres pobytu w szpitalu 70%.

Ile masz dni na dostarczenie L4 pracodawcy?

Zwolnienie chorobowe musisz dostarczyć pracodawcy nie później niż 7 dni po jego otrzymaniu. Termin 7 dni należy liczyć od dnia następnego po otrzymaniu zwolnienia. Jeśli ostatni dzień na dostarczenie zwolnienia przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to termin przedłuża się do dnia kolejnego.

 

Przykład: Otrzymałeś L4 dnia 16.07.2018. Musisz dostarczyć zwolnienie pracodawcy najpóźniej 23.07.2018.

 

 

Jeżeli zaświadczenie lekarskie zostało wysłane pocztą, jako datę jego dostarczenia przyjmuje się datę stempla pocztowego, czyli dzień, w którym zostało nadane pocztą. Jeżeli nie zmieścimy się w terminie 7 dni, to wynagrodzenie chorobowe może zostać obniżone o 25% za okres od 8. dnia choroby.

Zwolnienie trwa dłużej niż 30 dni

W przypadku choroby dłuższej niż 30 dni, przed powrotem do pracy musimy udać się na badania kontrolne do lekarza medycyny pracy, aby ponownie stwierdził on naszą zdolność do pracy, wystawiając zaświadczenie o zdolności do pracy. Twój pracodawca powinien przesłać Ci skierowanie na takie kontrolne badanie.

Mam nadzieję, że dzięki temu wpisowi wiesz więcej na temat zwolnienia chorobowego. Jeżeli interesują Cię również inne nieobecności w pracy, zachęcam do zapoznania się z wpisem na temat urlopu wypoczynkowego.