Wypowiedzenie umowy – opis procesu oraz wzór wypowiedzenia do ściągnięcia

one way - Jak wypowiedzieć umowę o pracę - opis procesu oraz wzór wypowiedzenia.

Podjąłeś decyzję – odchodzisz. Przemyślałeś dokładnie wszystkie za i przeciw i na tej podstawie, z zupełnie chłodną głową, pozostaje Ci jedynie wypowiedzenie umowy. W takiej sytuacji ten wpis jest dla Ciebie. Jeżeli natomiast szukasz informacji o wypowiedzeniu umowy o pracę na fali chwilowego wzburzenia na współpracowników czy szefa lub co gorsza w ramach niedzielnej chandry spowodowanej zbliżającym się poniedziałkiem, to polecam ochłonąć i podejść do tematu na spokojnie. W tym czasie polecam inny wpis na moim blogu poświęcony tematyce pasji w pracy – kliknij tutaj.

      1. Pobierz i wypełnij wzór wypowiedzenia

W pierwszej kolejności musisz przygotować dokument z wypowiedzeniem. Kliknij w poniższy link aby pobrać wzór wypowiedzenia:

Wypowiedzenie umowy przez pracownika z zachowaniem okresu wypowiedzenia_Wzór

Miejsca zaznaczone na czerwono są do uzupełnienia przez Ciebie. Potrzebna będzie Ci do tego umowa o pracę. Znajdziesz tam miejsce oraz datę zawarcia umowy i okres wypowiedzenia oraz pełną nazwę i adres firmy. Pamiętaj, że jeżeli w trakcie zatrudnienia podpisywałeś aneksy do umowy z nowym okresem wypowiedzenia, to obowiązuje Cię okres wypowiedzenia wskazany na aneksach. Gotowy dokument w dwóch egzemplarzach dostarczasz swojemu pracodawcy – najlepiej bezpośredniemu przełożonemu. Jeden podpisany przez pracodawcę egzemplarz zabierasz dla siebie jako dowód złożenia wypowiedzenia, drugi trafia do Twojej teczki pracowniczej. Pamiętaj, że niezależnie czy pracujesz na podstawie umowy na okres próbny, czas określony czy nieokreślony, to masz prawo taką umowę wypowiedzieć. Jeśli pracodawca z jakiś względów informuje Cię inaczej i odmawia podpisania wypowiedzenia, powołaj się na art.32 Kodeksu Pracy „Każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem”. Nie masz również obowiązku informowania o przyczynach Twojej decyzji.

        2. Okresy wypowiedzenia – jak je liczyć

Okres wypowiedzenia zależy od rodzaju umowy i długości jej trwania. Jest on określony w kodeksie pracy. W wyjątkowych przypadkach, jeżeli obie strony (zarówno pracodawca jak i pracownik) uznają za korzystne wydłużenie okresu wypowiedzenia to obowiązywać Cię będzie ten wskazany w umowie. Standardowo, zgodnie z kodeksem okresy wypowiedzenia wyglądają następująco:

Rodzaj i czas trwania umowy Okres wypowiedzenia
Umowa na okres próbny

 • do dwóch tygodni
 • dłuższy niż 2 tygodnie, ale krótszy niż 3 miesiące
 • 3 miesiące

Umowa na czas określony i nieokreślony

 • poniżej 6 miesięcy
 • 6 miesięcy do 3 lat
 • 3 lata i więcej
 • 3 dni robocze
 • 1 tydzień
 • 2 tygodnie

 

 • 2 tygodnie
 • 1 miesiąc
 • 3 miesiące

Poniżej kilka przykładów co w praktyce oznacza dany okres wypowiedzenia.

Przykład - miesięczny okres wypowiedzenia
Jeżeli chcesz podjąć nową pracę od 1 maja, to wypowiedzenie w obecnej pracy musisz złożyć w formie pisemnej najpóźniej 31 marca. Wypowiedzenie wyrażone w miesiącach liczone jest w pełnych miesiącach, od początku miesiąca kolejnego po złożeniu wypowiedzenia.
Przykład - tygodniowy okres wypowiedzenia
Mamy obecnie 10.07.2018. Jeżeli chcesz rozpocząć nową pracę od poniedziałku, 23.07.2018, musisz złożyć wypowiedzenie najpóźniej do soboty 14.07.2018. Wypowiedzenie wyrażone w tygodniach liczone jest od najbliższej niedzieli następującej po dniu złożenia wypowiedzenia i trwa zawsze do soboty.

 

     3. Nie pal za sobą mostów

Kiedy już dopełniłeś wszystkich formalności związanych ze złożeniem wypowiedzenia, być może najdzie Cię ochota aby pokazać wszystkim dookoła jak bardzo masz już tej pracy dość, jak tutaj wszystko jest bezsensu i jak to dobrze będzie Ci w nowej firmie. Nie rób tego. Odsyłam do wstępu, gdzie pisałam o chłodnej głowie. Weź kilka głębokich oddechów, zastanów się co masz tutaj do zrobienia jeszcze w trakcie swojego okresu wypowiedzenia i jak chciałbyś zostać zapamiętany. Rynek pracy w wielu branżach ma to do siebie, że jest dość hermetyczny i całkiem możliwe, że niedługo znów będziesz pracował z kimś z obecnego środowiska lub wrócisz do obecnej firmy, choć na obecną chwilę wydaje Ci się to mało prawdopodobne. Jeżeli nawet wyjeżdżasz na drugi kraniec świata i zrywasz wszystkie kontakty z obecnego życia, to pamiętaj, że Twoim współpracownikom, którzy w firmie zostają, należy się szacunek i zrozumienie, że być może nie chcą wysłuchiwać tego jak praca w danym miejscu jest stratą czasu etc. Ty z kolei, pomimo okresu wypowiedzenia, zobowiązany jesteś do rzetelnego świadczenia pracy na rzecz pracodawcy do ostatniego dnia umowy. Jak odejść z pracy z klasą bardzo fajnie opisał Paweł Drąg na HRPolska.pl , artykuł można przeczytać tutaj.